หน้าแรก

งานฝีมือเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิต เพราะมนุษย์มีมันสมองและจิตใจที่อ่อนโยนสุนทรีย์ มีความคิดสร้างสรรค์ งานฝีมือต่างๆจึงเกิดขึ้นมาเพราะศักยภาพของมนุษย์